Aktuálně v naší obci

Ne ruka, to duše maluje

Místní knihovna Dolní Němčí Vás srdečně zve na výstavu prací umělců malujících ústy a nohama. Výstava bude k dispozici k prohlédnutí od  4. 4. – 1. 5. 2022 ve výpůjční dny, a to v pondělí a čtvrtek od 8:30 – 11:30 a od 12:30 do 18:00 a v pátek od 12:30 do 18:00. V jinou dobu prosím volejte na telefonní číslo 702 155 121.
Poplatky 2022

Poplatek za svoz tuhého komunálního odpadu:
720,- Kč za osobu, za neobydlený dům 720,- Kč, splatnost do 31. 3. 2022
Od poplatku jsou osvobozeny děti narozené od r. 2019 do r. 2022.

Poplatek za psa:
300,- Kč (za každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč)
100,- Kč – držitelem psa je osoba starší 65 let (za každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč). Splatnost do 15. 2. 2022.

Poplatek za hrobové místo:
změna ceny, v případě platby na účet, informujte se na obecním úřadě. Splatnost do 31. 3. 2022 

Na pokladně obecního úřadu možnost platby platební kartou.

Bezhotovostní úhrada: č. ú. 1543041399/0800,
VS 40 + č. domu (např. 40999) poplatek za TKO
VS 10 + č. domu (např. 10999) poplatek za psa
VS 20 + č. hrobu (např. 20999) poplatek za hrobové místo


Kotlíkové dotace – oznámení Zlínského kraje

PŘÍJEM DOTAZNÍKOVÝCH FORMULÁŘŮ, TZV. „PŘEDŽÁDOSTÍ“, NEKONČÍ.
Ukončení příjmu dotazníkových formulářů, tzv. „předžádostí“, předpokládáme v červenci
2022. Na „předžádosti“ podané od 1. 1. 2022 si Zlínský kraj následně podá žádost o finanční prostředky.

Nadále můžete kontaktovat MAS Východní Slovácko. Telefon 602 511 443


Informační letáky

Jde o informační letáky o jejichž distribuci nás požádal odbor životního prostředí UB. Podrobné informace jsou dostupné i na stránkách Státní veterinární správy.
Jak nakládat s odpady v době ohrožení koronavirem

Vážení spoluobčané, v současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii koronaviru (Covid-19) nesmíme zapomínat na odpovědné nakládání s domovními odpady. Chovejme se proto zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Bez jejich práce a nasazení by nakládání s odpady nemohlo dále bezpečně a efektivně fungovat a naše obec by nezůstala čistá a bez odpadků. Děkujeme Vám!

Kalendář akcí

26. 5.
4. 6.
13. 6.
Svoz plastů
15. 6.
Sběrný dvůr 8-11h

Počasí v Dolním Němčí


Obec Dolní Němčí

Nivnická 82
687 62 Dolní Němčí, Zlínský kraj

tel.: 572 648 721
e-mail: sekretariat@dolni-nemci.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa
8.00 – 11.15, 12.45 – 15.45 hod


Všechna práva vyhrazena – 2022 – www.dolni-nemci.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK