Český zahrádkářsky svaz

IMGP5178

První zmínky o zahradnické a vinařské činnosti jsou známy již před rokem 1925. V roce 1925 zemědělci, kteří si dali název „Akcionáři”, postavili pálenici, která fungovala do roku 1948.

Jména zakladatelů:
Jan Polášek č. 102
František Šimčík č. 28
František Světinský č. 24
Martin Juřenčák č. 96
Josef Kolísek č. 173
Antonín Krhovský č. 49
Jan Kolísek č. 29
Josef Šimčík č. 83

V roce 1932 byl v Dolním Němčí na návrh Stanislava Kašíka, Josefa Dufky, Josefa Šimčíka a několika dalších občanů založen spolek vinohradníků. V krátké době získal 30 členů. Tito členové především vysazovali a pečovali o vinohrady, avšak v době druhé světové války spolek zanikl. Následně připojením do honů zmizely i vinohrady.

V roce 1968 dochází k založení ČSOZS, a to na ustavující schůzi za přítomnosti 26 občanů, kteří měli zájem o členství. Schůzi řídil Miroslav Kopecký za přítomnosti zástupce OV ČSOZS s. Vrzaby. Na schůzi byly provedeny také volby do výboru ZO.

Předseda: Josef Stojaspal č. 179
Místo-předseda: František Stojaspal č. 212
Jednatel: Josef Hubálek
Hospodář: Miroslav Kopecký č. 531
Pokladník: František Cmol č. 479

Bylo odhlasováno, že členský podíl i se zápisným pro vstup do organizace bude 25 Kčs.

SPOLKOVÁ ZAHRADA
První společnou akcí po založení ZO bylo vybudování ovocné spolkové zahrady. Pozemek pod hřbitovem organizaci přidělil MNV. Členové provedli rekultivaci a výsadbu ovocných stromů. V té době neměla organizace žádné finanční prostředky, proto byla potřebná finanční částka získána od členů půjčkami. Největší podíl na budování spolkové zahrady mají následující členové: A. Janča, J. Janča, V.Kubáček, Fr. Cmol, J. Stojaspal, Fr. Stojaspal, Fr. Šimčík, L. Šimčík, Fr. Pavlacký, J. Hala, J. Kříž, J. Škubna, J. Dufka, J. Umlauf a J. Švenda.
V zahradě bylo vysázeno 118 stromků (zákrsků) jabloní a vybudován plot okolo zahrady. Bylo při tom odpracováno 440 brigádnických hodin a celá akce si vyžádala zhruba náklad 5000 Kčs.

AREÁL V HÁJKU
Poněvadž se začalo bourat pohostinské zařízení a tím i jediný společenský sál v obci, bylo rozhodnuto členy organizace, že bude vybudován v přírodním prostředí v Hájku kulturní a společenský areál.
Plány vypracoval A. Kolísek a rovněž prováděl stavební dozor spolu s A. Zimčíkem, předsedou MNV. Zemní práce provedl A. Bobčík. Počáteční finanční prostředky byly rovněž získány půjčkami od členů. Akce byla rozdělena na tři etapy:

  1. etapa – vybudování betonového tanečního parketu a úprava terénu.
  2. etapa – výsadba okrasných stromů a vybudování sociálního zařízení.
  3. etapa – vybudování stabilního osvětlení, postavení místnosti pro bufet a vydláždění prostorů pro stolování.

Akci „Hájek“ se zahrádkáři věnovali od roku 1969 do roku 1975. Každý rok zde odpracovali kolem tisíce brigádnických hodin.

VÝSADBA OKRASNÝCH STROMŮ V OBC
Plán výsadby okrasných stromů a růžových keřů v obci navrhl Jakub Zimčík (zahradník), dále Josef Stojaspal a František Cmol. Sama práce na výsadbě byla namáhavá a náročná na čas. Pak následoval každoroční řez a ošetření okrasných stromů. Např. v roce 1974 bylo při údržbě veřejné zeleně odpracováno 710 hodin.
Vedle prací veřejných pro obec se snažil svaz co nejvíce dělat pro své členy. Pořádali se odborné přednášky, zájezdy na Flóru Olomouc, taneční zábavy v Hájku. Dále byl zajišťován materiál na výsadbu (stromy, keře, česnek, semena). Byl sjednáván výkup česneku a okurků.
Například v roce 1980 dodali naši členové Slováckým konzervárnám 1840 kg okurek nakladaček a 300 kg česneku.
V 70. letech se členové podíleli na brigádnické činnosti při stavbě ZDŠ a KD.
V roce 1980 bylo rozhodnuto o založení zahrádkářské osady u n. p. Svit a v trati Losek.

AREÁL NA MLÝNĚ
V roce 1988 byla započata demolice starého mlýna. O rok později zahájená stavba víceúčelového zařízení, kde bude v suterénu garáž, pěstitelská pálenice a pekárna vdolečků. V přízemí prodejna přebytků osiv, hnojiva a sadby, sklad a společenská místnost s kuchyní. V půdní vestavbě je plánována turistická ubytovna s padesáti lůžky. V roce 1992 je VÚZ slavnostně otevřeno. Do těchto prostorů byla přestěhována klubovna zahrádkářů. V roce 1993 zahájila provoz také pekárna vdolečků pod vedením paní Horákové. V roce 1994 se organizace rozhodla VÚZ prodat OÚ a dále je užívat formou nájmu.
V roce 1997 členové postavili v zahradě klubovny vlastní pergolu a v roce 2003 moštárnu ovoce.

KOŠTY VÍNA
V roce 1999 se do obce pomyslně vrátila vinohradnická činnost. Někteří členové měli svůj vinohrádek a lisovali vlastní víno, někteří zase zakoupili zralé hrozny a doma z nich obvyklým způsobem vyráběli zlatý či rudý mok. Když pak chtěli porovnat, kterému se toto snažení více povedlo, vznikl u Zahrádkářů „Košt vína”. Ten se koná pravidelně jednou do roka až dodnes.
V posledních letech je pro velký zájem pořádán v Kulturním domě pro širokou veřejnost i přespolní.
Stejně dlouhou tradici má i Košt slivovice, který neodmyslitelně ke Slovácku patří.

VÝSTAVY OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN
Tato akce má téměř padesátiletou tradici. Není sice prokázána první zmínka přímo o výstavě, ale byl to téměř záměr zahrádkářů vypěstovat co nejlepší a největší úrodu, a pak ji co nejlíp zužitkovat. V dnešní době už není pěstitelská činnost tak velká jako dříve, ale i tak sklízíme úspěch na okresních výstavách v Uherském Hradišti nebo na celostátní výstavě v Olomouci. V posledních letech se nově uskutečňuje také Velikonoční výstava, kde je prezentována šikovnost a nápaditost našich členů. Novinkou je také kroužek aranžování pro naše ženy, který je dobrým zpestřením a obohacením volného času.

ZABÍJAČKA

Jak plynul čas, doba se měnila, zmizeli ze známého obrazu vesnice i zabijačky. Pro jejich připomenutí jsme se v roce 2006 rozhodli jednu takovou vzpomínkovou uspořádat. Setkali jsme se s velmi kladným ohlasem, tak jsme ji začali dělat pravidelně jednou do roka.

zabijacka2013_014

NAŠI PŘEDSEDOVÉ
Josef Stojaspal 1968-1975
Jaroslav Umlauf 1976-1981
Ludvík Bartoš st.1982-1985
Josef Mikel 1986-1988
František Šimčík 1989-1998
Antonín Richtr st. 1999-2013
Antonín Světinský ml. 2014-2018

KRONIKA
Při příležitosti 15. výročí založení ZO ČZS bylo usneseno na výroční schůzi, která se konala 26. 2.1983 v přísálí JKK, že bude založena kronika organizace, a to i se zápisy za uplynulých 15 let. Bylo tedy nutné zpracovat materiály za uplynulá léta. Na této práci se podíleli následující členové: Josef Mikel, Ludvík Bartoš, Miroslav Kopecký, Josef Stojaspal, Jaroslav Janča a Kliment Ingr.
Záznam do kroniky sestavil Kliment Ingr, učitel ZŠ, na podkladu zápisů z členských a výborových schůzí a výročních zpráv.
Záznam do kroniky zapsala Marie Ingrová, učitelka ZŠ. Titulní list a výzdobu kroniky provedla Olga Pavlicová, učitelka ZŠ. /úryvek z kroniky 1983/

Následující léta jsou dopisována zpětně až v roce 2008, kdy naše organizace slaví 40. výročí vzniku v Dolním Němčí. Kronika byla léta ztracena a nyní po nemalém úsilí znova nalezena a obnovena. Zápisy jsou sestavený ze záznamů výročních a členských schůzí a také z fotografií a výpovědí zúčastněných osob. Na záznamech se podílel Antonín Richtr st., na zápisech a malbě Alena Světinská.

Veškeré informace zde zaznamenané jsou výpisem z kroniky.
Upravila Alena Angelina Světinská / kronikářka ČZS.

Mobilní
Rozhlas

Nová virtuální
prohlídka obce


Kalendář akcí

DNES
24. 4.
Svoz plastů
27. 4.
4. 5.
5. 5.
6. 5.
Tvoření v knihovně ke Dni matek
6. 5.
Den matek ve farnosti

Počasí v Dolním Němčí


Obec Dolní Němčí

Nivnická 82
687 62 Dolní Němčí, Zlínský kraj

tel.: 572 648 721
e-mail: sekretariat@dolni-nemci.cz

Úřední hodiny:
pondělí 8.00–11.15, 12.45–17.00 hod
středa 8.00–11.15, 12.45–15.45 hod


Všechna práva vyhrazena – 2024 – www.dolni-nemci.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK