Dechová hudba Dolněmčanka

1. generace – 1876-1909
2. generace – 1910-1934
2. dechová hudba – 1926-1945                 
3. generace –1935-1945
3. generace sloučena s 2. dechovou hudbou – 1945-1960
4. generace – 1961-1984
5. generace – 1985-2018

1. generace 1876-1909
V roce 1876 založil Josef Polášek v Dolním Němčí dechovou hudbu. Své hudební vzdělání získal během povinné vojenské služby. Pan Polášek se stal zakladatelem a učitelem dechových hudeb nejen v okolních obcích, ale i na Slovensku. V letech 1885-1890 byl starostou obce Dolní Němčí. Josef Polášek se hudbě věnoval až do svých 72 let. Zemřel v roce 1926.

2. generace 1910-1934
V roce 1910 na místo kapelníka nastupuje syn Josefa Poláška, František Polášek. Činnost tohoto souboru trvala do roku 1914, kdy většina hudebníků odešla do 1. světové války. Na přípravě mladých hudebníků se kromě Josefa Poláška podílel i Metoděj Kadlček. Soubor účinkoval i po dobu 1. světové války za řízení Josefa Kolíska. V roce 1918 se hudebníci vrátili z války. Od roku 1918 do roku 1934 byl soubor veden synem Josefa Poláška, Janem Poláškem.

2. dechová hudba 1926-1945
Po 1. světové válce a v následujících letech zájem o dechovou hudbu neustále stoupal. Hudebníků a příležitostí bylo tolik, že v roce 1926 byla založena nová dechová hudba. Kapelu vedl František Trtek a část hudebníků učil František Hořčica z Horního Němčí. Po Františku Trtkovi vedli tuto kapelu Josef Čech, Štěpán Cmol a Antonín Zimčík. Během 2. světové války nastal útlum produkce hudby a část hudebníků přestala hrát. V roce 1945 došlo k sloučení obou dechových hudeb.

3. generace 1935-1945
Od roku 1935 vedl soubor Josef Škubna. Zájem o dechovou hudbu byl stále velký a příležitostí tolik, že mohly účinkovat v Dolním Němčí současně 2 dechové hudby. Útlum nastal v době 2. světové války, kdy byly zakázány veřejné zábavy a oslavy. Hrálo se pouze na pohřbech. Postupně skončila s hraním značná část 2. generace i část 3. generace.

3. generace sloučená s 2. dechovou hudbou 1945-1960
Toto sloučené hudební těleso vedl do roku 1948 Josef Škubna. Na jeho místo nastoupil František Zimčík. Ten v letech 1949-1953 vyučoval 12 muzikantů. Koncem padesátých let měla kapela 28 členů. Během padesátých let přestala hrát většina muzikantů sloučené kapely. V této době kapela účinkovala v Praze, v Olomouci nebo v Bruntále. Dolněmčanka hrála rovněž při otevírání železáren v Košicích. Soubor se také zúčastnil 10 čtrnáctidenních brigád v Krušných Horách. Ve dne se pracovalo a večer se hrálo. V roce 1956 se uskutečnil zájezd do Vídně. V roce 1960 se stal kapelníkem František Talský a uměleckým vedoucím byl František Zimčík.

4. generace 1961-1984
Zpočátku tohoto období byl kapelníkem František Talský, pak Cyril Zimčík. Od roku 1970 se stal vedoucím souboru opět František Talský. Dalšími kapelníky dechové hudby byli Antonín Fibichr, Antonín Zimčík II a Ludvík Stojaspal. Uměleckým vedoucím byl stále František Zimčík, který rovněž vyučoval mladé hudebníky.
V šedesátých letech existoval v Dolním Němčí jazzový soubor Barret. V roce 1970 se sloučil s dechovou hudbou Dolněmčanka. Kapela hrála velmi často. Vystupovala na plesech, svatbách, průvodech, oslavách, dobírkách a pohřbech. V šedesátých letech kapela hrávala na prvomájových průvodech v Novém Mestě nad Váhom. Rovněž účinkovala na koncertech v Luhačovicích a v Piešťanech. V roce 1969 se soubor zúčastnil zájezdu do Rostocku. V roce 1972 kapela hrála v Moravských Budějovicích a v Moravském Berouně. V roce 1976 začali zpívat v Dolněmčance František Kadlček, Lidka a Vlaďka Kalabusovi. V roce 1978 Jednotný kulturní klub Dolní Němčí zakoupil muzikantům nové nástroje nízkého ladění. Soubor se úspěšně zúčastnil přehrávek pod vedením Františka Škubala a Františka Zimčíka. Kapela získala 90 % hodnocení. Soubor účinkoval rovněž v Chomutově. V roce 1979 Dolněmčanka vystupovala na národních dožínkách v Hradci Králové. V letech 1980 a 1983 se kapela zúčastnila zájezdů do Vídně.

5. generace 1985-2018
Kapelníkem zpočátku tohoto období byl Ludvík Stojaspal, poté Antonín Zimčík II a Antonín Turčín. Pak vedl soubor až do roku 2015 Antonín Zimčík II. V současné době je kapelníkem Antonín Daníček a uměleckým vedoucím Antonín Turčín.
V září roku 1988 soubor po několika letech vystupoval ve Vídni. V roce 1994 kapela natočila svůj první hudební nosič s názvem „Dolněmčanka 120 let”. Soubor nahrával v Tonstudiu Rajchman v Dolních Bojanovicích pod uměleckým vedením Antonína Koníčka. Na tomto nosiči jsou polky, valčíky a rovněž jeden verbuňk a pochod. Některé z těchto skladem jsou díla, která má ve svém repertoáru řada moravských dechových hudeb. Během zmíněného roku proběhla oslava u příležitosti 120 let souboru. V roce 2003 kapela účinkovala mimo jiné na místních „Hodech s právem” a na každoroční pouti ke kapli svaté Anny v Dolním Němčí. V roce 2004 soubor vystupoval na místním plese KDU-ČSL, na taneční zábavě u příležitosti 70. výročí založení TJ Dolní Němčí a při dalších událostech v obci. V následujícím roce soubor účinkoval na místních dožínkách. Jedním z důležitých vystoupení souboru v roce 2006 bylo účinkování na Okresním plese Československé strany lidové v místním kulturním zařízení. Kapela rovněž vystupovala na „Hodech s právem” v Dolním Němčí a na ,,Slavnostech vína” v Uherském Hradišti. V tomto roce ukončil činnost v souboru hráč na křídlovku nebo trubku Antonín Daněk. Dne 25. listopadu roku 2006 se uskutečnila oslava u příležitosti 130. výročí založení kapely. V následujícím roce byl soubor spolu s Národopisným krúžkem Dolněmčan pozván na dvě akce. A to na ples Slováckého krúžku v Brně a na dožínky do Myjavy-Turé Lúky. V roce 2008 se v Dolním Němčí opět uskutečnily tradiční „Hody s právem”, na kterých samozřejmě kapela účinkovala. Důležitou akcí zmíněného roku se rovněž stal zájezd Dechové hudby Dolněmčanka a Národopisného krúžku Dolněmčan do Srbska. Zde kapela absolvovala několik vystoupení. Začátkem října soubor účinkoval v místním kulturním domě v rámci Národopisného večera. V následujícím roce kapela vystupovala na dvou dožínkách. Nejprve v Myjavě – Turé Lúce a o týden později v Dolním Němčí. V letech 2009 a 2010 soubor účinkoval v Uherském Hradišti na „Slavnostech vína”. V současné době Dechová hudba Dolněmčanka vystupuje především na místních akcích, jako jsou např. pohřby, církevní slavnosti, hody a dožínky. V roce 2017 kapela absolvovala 2 koncerty.

Dechová hudba Dolněmčanka 2018
V roce 2018 hrála Dolněmčanka na pohřbech, církevních slavnostech, na Hodech s právem, na fašanku v Dolním Němčí i ve Slavkově. Během tohoto roku kapela absolvovala 6 koncertů (2 koncerty v Luhačovicích, 1 v Dolním Němčí, v Kunovicích, na Velké Javořině a v Uherském Brodě). Dolněmčanka rovněž vystupovala na besedě pro seniory.

 

Mobilní
Rozhlas

Nová virtuální
prohlídka obce


Kalendář akcí

DNES
24. 4.
Svoz plastů
27. 4.
4. 5.
5. 5.
6. 5.
Tvoření v knihovně ke Dni matek
6. 5.
Den matek ve farnosti

Počasí v Dolním Němčí


Obec Dolní Němčí

Nivnická 82
687 62 Dolní Němčí, Zlínský kraj

tel.: 572 648 721
e-mail: sekretariat@dolni-nemci.cz

Úřední hodiny:
pondělí 8.00–11.15, 12.45–17.00 hod
středa 8.00–11.15, 12.45–15.45 hod


Všechna práva vyhrazena – 2024 – www.dolni-nemci.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK