Obec Dolní Němčí: Tel.: 572 648 721; 572 648 449 Fax: 572 648 709 | E-mail: sekretariat@dolni-nemci.cz | Úřední hodiny: pondělí, středa 7.00-11.30, 12.30-16.00 hod


Rozcestník

Historie dožínkové slavnosti v Dolním Němčí


Od prvních obecních dožínek konaných v Dolním Němčí uběhne letos 84 let. V roce 1923 je v této slovácké obci zorganizoval místní varhaník Metoděj Kadlček, který se nechal inspirovat slavnostmi při svých návštěvách Hané. Právě tam byly obecní dožínky běžným jevem zakončujícím každoroční obilnou sklizeň. I když byl základ dolněmčanské slavnosti přenesen z etnograficky odlišného regionu, časem se přizpůsobil místním poměrům.

Dožínkovou oslavu zahajuje průvod krojovaných ženců procházející vesnicí od místního družstva až k domu hospodáře nebo-li gazdy. Slavnost byla v dřívějších dobách zakončena setkáním vesničanů na nějakém prostorném místě. Většinou se jednalo o volné prostranství za stodolami nebo humny. Dnes dožínky vrcholí v areálu místní tělovýchovné jednoty. Tam probíhá nejen poslední část ceremonie, ale také prezentace tradičních dožínkových tanců vrcholící předvedením starobylé „dolněmčanské sedlcké“. Volná zábava při dechové a cimbálové muzice poté probíhá až do nočních hodin.

V předválečných letech dožínky v obci probíhaly v nepravidelných intervalech až do roku 1938. Záštitu nad nimi držela tehdejší katolická omladina. Během protektorátu bylo konání oslav zamezeno a Dolněmčané mohli dožínky uspořádat až po osvobození. Slavnost se bezprostředně po válce konala ještě dvakrát. Pro místní dění se dokonce stala natolik typickou, že ji vesničané ve zkrácené verzi předvedli při svém zájezdu do krajského města Zlína. Když však v roce 1948 došlo k zásadní změně politických poměrů, dožínkové oslavy se dostaly do nemilosti a na dlouhou dobu z místního kulturního dění vymizely.

Až v roce 1966 byla slavnost díky aktivitě několika místních rodin obnovena. Zatímco první ročník novodobých dožínek byl uspořádán ve velmi spontánním duchu, o rok později již nad akcí převzal záštitu tehdy vzniklý soubor Dolněmčan. Ten po svém vzniku v roce 1967 zastával ve folklorním dění obce zásadní postavení, a proto i konání dožínkové slavnosti bylo víceméně závislé na jeho fungování.

Od roku 1966 se v Dolním Němčí konalo celkem 9 dožínkových slavností. Zatím poslední dolněmčanské dožínky proběhly v sobotu 20. srpna 2005.
nahoru / zpětKalendář akcí

<
>

Počasí v Dolním Němčí