e-Podatelna

 

Elektronická adresa elektronické podatelny obce Dolní Němčí:

podatelna.dolninemci@ub.cz


Na uvedené el. adrese jsou přijímána všechna podání učiněná v elektronické podobě, podepsaná elektronicky. Elektronický podpis podání, musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen. Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení. Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.

Elektronická podatelna provádí kontrolu:

  • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  • zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb


Elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání e-mailovou zprávou na adresu elektronické pošty odesílatele.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Obec Dolní Němčí, Nivnická 82, Dolní Němčí, 687 62

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .doc, .xls, .pdf, .htm, .html, .rtf, .txt, .gif, .jpg. Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 10 MB

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na DVD nebo CD-ROM.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.) není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu sekretariat@dolni-nemci.cz nebo na poštovní adresu Obce Dolní Němčí.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MěÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno

 


 

Mobilní
Rozhlas

Nová virtuální
prohlídka obce


Kalendář akcí

27. 6.
13. 7.
17. 7.
Svoz plastů
17. 7.
Sběrný dvůr 8-11h
28. 7.
Pouť ke sv. Anně
28. 7.
Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině
3. 8.
Štrúčkobraní

Počasí v Dolním Němčí


Obec Dolní Němčí

Nivnická 82
687 62 Dolní Němčí, Zlínský kraj

tel.: 572 648 721
e-mail: sekretariat@dolni-nemci.cz

Úřední hodiny:
pondělí 8.00–11.15, 12.45–17.00 hod
středa 8.00–11.15, 12.45–15.45 hod


Všechna práva vyhrazena – 2024 – www.dolni-nemci.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK | Parker