Finance


Rozpočet

Aktuální:

Archiv:

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2022 (PDF)

 


 

Závěrečný účet

 


 

Dotace

2020

Poskytovatel: Zlínský kraj
Účel: Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
Částka: 144 000,- Kč

 


 

2018

Poskytovatel: Zlínský kraj
Účel: Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
Částka: max. 138 000,- Kč2017

Poskytovatel: Ministerstvo kultury
Účel: Pokračování v modernizaci knihovny
Částka: 40 000,- Kč2016

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství
Účel: Udržování a obnova kulturního
Částka: 84 007,- Kč

 

Poskytovatel: Zlínský kraj
Účel: Dar – Lucké pole 
Částka: 60 000,- Kč2015

Poskytovatel: ROP Střední Morava
Účel: Cyklostezska Dolní Němčí - Nivnice – dopl. 
Částka: 544 187,98 Kč

 

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Zateplení VÚZ – dopl. 
Částka: 149 790,67 Kč

 

 

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Účel: Oprava kamenných křížů 
Částka: 300 000,- Kč

 

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Zkvalitnění nakládání s bioodpady 
Částka: 2 221 560,- Kč

 

Poskytovatel: Nadace ČEZ
Účel: Rozšíření a obnova dětských hřišť 
Částka: 500 000,- Kč2014

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Blíž k přírodě, úprava zahrady MŠ Dolní Němčí v přírodním stylu 
Částka: 1 669 355,93 Kč

 

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Energetická opatření na ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí 
Částka: 1 672 344,90 Kč

 

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Zateplení objektu VÚZ Dolní Němčí 
Částka: 736 097,95 Kč

 

Poskytovatel: ROP Střední Morava
Účel: Cyklostezka – dotace minimálně 
Částka: 3 882 629,- Kč

 

Poskytovatel: Zlínský kraj
Účel: Nákup cisternové automobilové stříkačky 
Částka: 400 000,- Kč2013

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Účel: Územní plán obce Dolní Němčí 
Částka: 401 000,- Kč

 

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Doplnění biokoridoru podél Okluky 
Částka: 383 250,60 Kč

 

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Zateplení budovy obecního úřadu  
Částka: 637 848,90 Kč

 

 

Poskytovatel: Státní zemědělský investiční fond
Účel: Místní komunikace a chodníky – ul. Pod Svahy 
Částka: 203 500,- Kč

 

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Zateplení hasičské zbrojnice 
Částka: 910 650,60 Kč

 

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Sběrný dvůr v Dolním Němčí
Částka: 2 236 300,20 Kč2012

Poskytovatel: Zlínský kraj
Účel: Výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Částka: 4 000,- Kč

 

Poskytovatel: Zlínský kraj
Účel: Nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků požární ochrany 
Částka: 19 000,- Kč

 

Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury
Účel: Cyklostezka Slavkov - Dolní Němčí - Nivnice  
Částka: 5 053 000,- Kč

 

Poskytovatel: Státní zemědělský investiční fond
Účel: Místní komunikace a chodníky – ul. Pod Svahy 
Částka: 203 500,- Kč2011

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: 
Rekonstrukce kulturního domu v Dolním Němčí - zateplení a výměna oken 
Částka: 
2 047 873,- Kč

 

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Revitalizace komunikačního uzlu v Dolním Němčí 
Částka: 7 786 096,- Kč

 

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Nad zástavbou – založení zeleně na parcele 1284/3, k.ú. Dolní Němčí
Částka: 1 052 887,50 Kč2009

Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury
Účel: Cyklostezka Dolní Němčí - Hluk 
Částka: 13 000 000,- Kč

 

Poskytovatel: Evropský fond regionálního rozvoje a Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR
Projekt: Podělme se o naše dědictví 
Partneři:
 Obec Dolní Němčí, Rozvoj cestovního ruchu myjavských kopanic, n.o. 
Částka: 43 861,- €

 

Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury
Účel: Bezbariérové úpravy chodníků v Dolním Němčí – II.etapa 
Částka: 4 289 000,- Kč2008

Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury
Účel: Oprava chodníků v ulici Nivnické a Hlucké v Dolním Němčí 
Částka: 3 755 000,- Kč

 

Poskytovatel: ROP Střední Morava
Účel: Obnova komunitního centra obce Dolní Němčí 
Částka: 10 661 386,- Kč

 

Poskytovatel: ROP Střední Morava
Účel: Víceúčelové hřiště Dolní Němčí 
Částka: 8 999 910,- Kč2007

Poskytovatel: Zlínský kraj z Programu obnovy venkova
Účel: vypracování projektové dokumentace Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
Částka: 40 000,- Kč

Mimořádné hlášení

UPOZORNĚNÍ!

Přidáno: 22. 7. 2020

Vážení občané,

opět se objevují v naší obci pochybní tzv. "prodejci elektrické energie", kteří si sjednávají telefonicky, pod různými záminkami osobní schůzky. Zvažte prosím, zda je přijmete!


Kalendář akcí

7. 8.
8. 8.
12. 8.
Sběrný dvůr 8-11h
18. 8.
Svoz plastů
22. 8.
5. 9.
Vaření trnek
6. 9.

Počasí v Dolním Němčí


Obec Dolní Němčí

Nivnická 82
687 62 Dolní Němčí, Zlínský kraj

tel.: 572 648 721, 572 648 449
fax: 572 648 709
e-mail: sekretariat@dolni-nemci.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa
7:00-11:30, 12:30-16:00 hod


Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.dolni-nemci.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK