Finance


Rozpočet

Aktuální:

Archiv:

 

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2026 (PDF)
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2022 (PDF)

 


 

Závěrečný účet

 


 

Dotace

 

2023


 

 


 

 

 

Poskytovatel: Státní zemědělský investiční fond
Účel: Krojové vybavení pro spolky 
Částka: 118 320,- Kč

 

Poskytovatel: Státní fond životního prostředí
Účel: Elektromobil
Částka: 200 000,- Kč

 

Poskytovatel: Státní fond životního prostředí
Účel: Výsadba dřevin po obci
Částka: 157 300,- Kč

 

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Účel: Obnova krajinných struktur
Částka: 607 556,86 Kč

 

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Účel: Obnova liniové zeleně
Částka: 41 974,73 Kč

 


 

2022

 

 

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Účel: Parkoviště Hlucká 
Částka: 1 572 917,- Kč

 

 

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Účel: Podpora bydlení – inž. sítě ul. Vinohradská
Částka: 800 000,- Kč

 

 

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Účel: Podpora bydlení – inž. sítě ul. Polní 
Částka: 1 120 000,- Kč

 

 

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Účel: Skatepark
Částka: 2 000 000,- Kč

 

 

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Účel: Evropská cena obnovy vesnice 
Částka: 600 000,- Kč

 

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Účel: Obnova krajinných struktur
Částka: 519 926,98 Kč

 

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Účel: Obnova liniové zeleně
Částka: 39 208,47 Kč

 

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství
Účel: Modernizace ČOV
Částka: 8 494 000,- Kč

 


 

2021

Poskytovatel: Zlínský kraj
Účel: Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí ZK
Částka: 147 000,- Kč

 


 

2020

Poskytovatel: Zlínský kraj
Účel: Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
Částka: 144 000,- Kč

 

 

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Účel: Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ 
Částka: 1 500 974,- Kč

 

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Realizace prvků ÚSES, k.ú. Dolní Němčí 
Částka: 848 557,40 Kč

 

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Obnova krajinných struktur Dolní Němčí 
Částka: 2 280 958,52 Kč

 


 

2019

 

 

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Účel: Rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ a ZUŠ DN 
Částka: 4 033 605,- Kč

 

 

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Účel: Rekonstrukce kotelen veřejných budov v DN 
Částka: 2 000 000,- Kč

 

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Realizace prvků ÚSES 
Částka: 2 215 269,14 Kč

 


 

2018

Poskytovatel: Zlínský kraj
Účel: Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
Částka: max. 138 000,- Kč

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství
Účel: DN-místa pasivního odpočinku
Částka: 159 828,- Kč

 

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Realizace prvků ÚSES 
Částka: 4 666 851,90 Kč

 

Poskytovatel: Zlínský kraj
Účel: Dar – nejlepší knihovna ZK 2018
Částka: 10 000,- Kč

 

Poskytovatel: Zlínský kraj
Účel: Vesnice roku – Zlatá stuha, Moderní knihovnické a informační služby
Částka: 560 000,- Kč (540 000,- + 20 000,-)

 2017

Poskytovatel: Ministerstvo kultury
Účel: Pokračování v modernizaci knihovny
Částka: 40 000,- Kč2016

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství
Účel: Udržování a obnova kulturního
Částka: 84 007,- Kč

 

Poskytovatel: Zlínský kraj
Účel: Dar – Lucké pole 
Částka: 60 000,- Kč2015

Poskytovatel: ROP Střední Morava
Účel: Cyklostezska Dolní Němčí - Nivnice – dopl. 
Částka: 544 187,98 Kč

 

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Zateplení VÚZ – dopl. 
Částka: 149 790,67 Kč

 

 

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Účel: Oprava kamenných křížů 
Částka: 300 000,- Kč

 

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Zkvalitnění nakládání s bioodpady 
Částka: 2 221 560,- Kč

 

Poskytovatel: Nadace ČEZ
Účel: Rozšíření a obnova dětských hřišť 
Částka: 500 000,- Kč2014

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Blíž k přírodě, úprava zahrady MŠ Dolní Němčí v přírodním stylu 
Částka: 1 669 355,93 Kč

 

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Energetická opatření na ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí 
Částka: 1 672 344,90 Kč

 

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Zateplení objektu VÚZ Dolní Němčí 
Částka: 736 097,95 Kč

 

Poskytovatel: ROP Střední Morava
Účel: Cyklostezka – dotace minimálně 
Částka: 3 882 629,- Kč

 

Poskytovatel: Zlínský kraj
Účel: Nákup cisternové automobilové stříkačky 
Částka: 400 000,- Kč2013

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Účel: Územní plán obce Dolní Němčí 
Částka: 401 000,- Kč

 

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Doplnění biokoridoru podél Okluky 
Částka: 383 250,60 Kč

 

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Zateplení budovy obecního úřadu  
Částka: 637 848,90 Kč

 

 

Poskytovatel: Státní zemědělský investiční fond
Účel: Místní komunikace a chodníky – ul. Pod Svahy 
Částka: 203 500,- Kč

 

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Zateplení hasičské zbrojnice 
Částka: 910 650,60 Kč

 

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Sběrný dvůr v Dolním Němčí
Částka: 2 236 300,20 Kč2012

Poskytovatel: Zlínský kraj
Účel: Výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Částka: 4 000,- Kč

 

Poskytovatel: Zlínský kraj
Účel: Nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků požární ochrany 
Částka: 19 000,- Kč

 

Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury
Účel: Cyklostezka Slavkov - Dolní Němčí - Nivnice  
Částka: 5 053 000,- Kč

 

Poskytovatel: Státní zemědělský investiční fond
Účel: Místní komunikace a chodníky – ul. Pod Svahy 
Částka: 203 500,- Kč2011

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: 
Rekonstrukce kulturního domu v Dolním Němčí - zateplení a výměna oken 
Částka: 
2 047 873,- Kč

 

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Revitalizace komunikačního uzlu v Dolním Němčí 
Částka: 7 786 096,- Kč

 

Poskytovatel: Operační program životní prostředí
Účel: Nad zástavbou – založení zeleně na parcele 1284/3, k.ú. Dolní Němčí
Částka: 1 052 887,50 Kč2009

Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury
Účel: Cyklostezka Dolní Němčí - Hluk 
Částka: 13 000 000,- Kč

 

Poskytovatel: Evropský fond regionálního rozvoje a Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR
Projekt: Podělme se o naše dědictví 
Partneři:
 Obec Dolní Němčí, Rozvoj cestovního ruchu myjavských kopanic, n.o. 
Částka: 43 861,- €

 

Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury
Účel: Bezbariérové úpravy chodníků v Dolním Němčí – II.etapa 
Částka: 4 289 000,- Kč2008

Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury
Účel: Oprava chodníků v ulici Nivnické a Hlucké v Dolním Němčí 
Částka: 3 755 000,- Kč

 

Poskytovatel: ROP Střední Morava
Účel: Obnova komunitního centra obce Dolní Němčí 
Částka: 10 661 386,- Kč

 

Poskytovatel: ROP Střední Morava
Účel: Víceúčelové hřiště Dolní Němčí 
Částka: 8 999 910,- Kč2007

Poskytovatel: Zlínský kraj z Programu obnovy venkova
Účel: vypracování projektové dokumentace Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
Částka: 40 000,- Kč

Mobilní
Rozhlas

Nová virtuální
prohlídka obce


Kalendář akcí

21. 5.
22. 5.
Svoz plastů
25. 5.
1. 6.
7. 6.
12. 6.
Sběrný dvůr 8-11h
13. 6.
Zasedání Zastupitelstva obce Dolní Němčí

Počasí v Dolním Němčí


Obec Dolní Němčí

Nivnická 82
687 62 Dolní Němčí, Zlínský kraj

tel.: 572 648 721
e-mail: sekretariat@dolni-nemci.cz

Úřední hodiny:
pondělí 8.00–11.15, 12.45–17.00 hod
středa 8.00–11.15, 12.45–15.45 hod


Všechna práva vyhrazena – 2024 – www.dolni-nemci.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK | Parker