Historie obce

Katastr, na kterém se rozprostírá obec Dolní Němčí, býval ve starší době kamenné keltským sídlištěm. Archeologické nálezy se řadí do starší doby bronzové, tj. 2000 let př. n. l.

Další zmínky o této lokalitě jsou ze začátku 12. století, kdy o vlastnictví usiloval jak český kníže Vladislav I., tak i uherský král Štěpán I. Mezi vojsky obou panovníků došlo v r. 1116 k bitvě na tzv. Luckém poli. Tu vyhrála vojska českého krále Vladislava I., území mu tedy připadlo, a tím se zároveň upevnila východní hranice českého státu na hřebenech Bílých Karpat.

S osídlováním území se započalo za vlády Václava I. Dobyté území získal Boreš z Rýzmburka (dnešní Osek), který byl komorníkem Václava I. Boreš začal s osídlováním obyvatelstva. Zřejmě se jednalo o obyvatele mluvící německy, domníváme se na základě názvu nové osady-Němčí.

V r. 1261 je v zakládací listině cisterciánského kláštera ve Vizovicích zmíněno Němčí jako malá osada, která měla 23 usedlých obyvatel a 23 lánů.  Po nástupu Přemysla Otakara II. na trůn bylo území Borešovi odebráno. V roce 1437 se poprvé rozlišuje mezi Dolním a Horním Němčí. Začátkem 17. století mělo Dolněmčí 125 obyvatel katolického vyznání, tři ulice při potoku Okluky – Boršickou, Nivnickou a Hluckou. V polovině 18.století měla obec více než 500 obyvatel, stavěly se nové domy, zlepšily se přístupové cesty do vesnice. Na konci 19. století žilo v Dolněmčí přes 1000 obyvatel katolického vyznání a jedna rodina vyznání židovského. Před první světovou válkou odcházela část obyvatel na práci do Vídně, především zedníci a fasádníci. V roce 1925 se poprvé užívá název Dolní Němčí.

Mimořádné hlášení

Provoz obecního úřadu od 20. 4. 2020

Přidáno: 15. 4. 2020

ÚŘEDNÍ DNY:

PONDĚLÍ A STŘEDA

8:00 – 11:00         13:00 – 15:30

Mimo úřední dny bude obecní úřad UZAVŘEN.

V případě potřeby návštěvy obecního úřadu mimo úřední dny je nutná telefonická domluva na tel. č. 572 648 721 nebo na emailové adrese dle jednotlivých agend.

Kontakty: https://www.dolni-nemci.cz/obecni-urad/

PRAVIDLA PRO VSTUP DO PROSTOR OBECNÍHO ÚŘADU:

1. ochrana dýchacích cest – rouška, ústenka, respirátor, šála

2. při vstupu do budovy použijte dezinfekci rukou

3. při vstupu do kanceláří vyčkejte na vyzvání ke vstupu

4. dodržujte mezi sebou vzdálenost 2 m


Kalendář akcí

6. 6.
Dětský den – ZRUŠENO
11. 6.
17. 6.
Sběrný dvůr 8-11h
19. 6.
20. 6.
Pečení chleba – ZRUŠENO
20. 6.
Zulka cup – Memoriál Josefa Přikryla – ZRUŠENO
23. 6.
Svoz plastů

Počasí v Dolním Němčí


Obec Dolní Němčí

Nivnická 82
687 62 Dolní Němčí, Zlínský kraj

tel.: 572 648 721, 572 648 449
fax: 572 648 709
e-mail: sekretariat@dolni-nemci.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa
7:00-11:30, 12:30-16:00 hod


Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.dolni-nemci.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK