Historie obce

Katastr, na kterém se rozprostírá obec Dolní Němčí, býval ve starší době kamenné keltským sídlištěm. Archeologické nálezy se řadí do starší doby bronzové, tj. 2000 let př. n. l.

Další zmínky o této lokalitě jsou ze začátku 12. století, kdy o vlastnictví usiloval jak český kníže Vladislav I., tak i uherský král Štěpán I. Mezi vojsky obou panovníků došlo v r. 1116 k bitvě na tzv. Luckém poli. Tu vyhrála vojska českého krále Vladislava I., území mu tedy připadlo, a tím se zároveň upevnila východní hranice českého státu na hřebenech Bílých Karpat.

S osídlováním území se započalo za vlády Václava I. Dobyté území získal Boreš z Rýzmburka (dnešní Osek), který byl komorníkem Václava I. Boreš začal s osídlováním obyvatelstva. Zřejmě se jednalo o obyvatele mluvící německy, domníváme se na základě názvu nové osady-Němčí.

V r. 1261 je v zakládací listině cisterciánského kláštera ve Vizovicích zmíněno Němčí jako malá osada, která měla 23 usedlých obyvatel a 23 lánů.  Po nástupu Přemysla Otakara II. na trůn bylo území Borešovi odebráno. V roce 1437 se poprvé rozlišuje mezi Dolním a Horním Němčí. Začátkem 17. století mělo Dolněmčí 125 obyvatel katolického vyznání, tři ulice při potoku Okluky – Boršickou, Nivnickou a Hluckou. V polovině 18.století měla obec více než 500 obyvatel, stavěly se nové domy, zlepšily se přístupové cesty do vesnice. Na konci 19. století žilo v Dolněmčí přes 1000 obyvatel katolického vyznání a jedna rodina vyznání židovského. Před první světovou válkou odcházela část obyvatel na práci do Vídně, především zedníci a fasádníci. V roce 1925 se poprvé užívá název Dolní Němčí.

Mimořádné hlášení

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Přidáno: 16. 10. 2020

Vážení spoluobčané,

starosta obce a obvodní lékař MUDr. Vladimír Sváček Vás žádají, abyste důsledně dodržovali vládou nařízená karanténní opatření a omezili osobní kontakty, jak v rodinách, tak i na veřejnosti. Protože v současné době se prudce zvyšuje počet pozitivně testovaných na COVID-19, můžeme svým ukázněným chováním přispět ke zlepšení zdravotní situace nejen v naší obci a společně tak zvládnout tuto nelehkou dobu.

 

 

 


Kalendář akcí

27. 11.
Výstava poštovních holubů – ZRUŠENO
28. 11.
Mikulášský turnaj v šachu – ZRUŠENO
29. 11.
Adventní jarmark s rozsvěcováním vánočního stromu – ZRUŠENO
5. 12.
Vánoční výstava prací žáků ZŠ a ZUŠ – ZRUŠENO
6. 12.
Vánoční výstava prací žáků ZŠ a ZUŠ – ZRUŠENO
9. 12.
Česko zpívá koledy – ZRUŠENO
16. 12.
Sběrný dvůr 8-11h

Počasí v Dolním Němčí


Obec Dolní Němčí

Nivnická 82
687 62 Dolní Němčí, Zlínský kraj

tel.: 572 648 721, 572 648 449
fax: 572 648 709
e-mail: sekretariat@dolni-nemci.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa
7:00-11:30, 12:30-16:00 hod


Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.dolni-nemci.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK