Myslivecký spolek LANKA Dolní Němčí z.s.

IMGP5175

V roce 1948 došlo k založení mysliveckého sdružení, které hospodařilo na honební ploše cca 860 ha tak, jak je tomu doposud. Počet členů se pohyboval kolem 10. V poválečné době se tady nevyskytovala žádná černá zvěř a srnčí zvěře bylo také velmi málo. Zato drobné zvěře, jak zajíců, tak koroptví byly velmi vysoké stavy, a to díky tomu, že zemědělství nebylo na takové úrovni jako dnes. Vesměs všichni byli drobní zemědělci a zvěř měla daleko lepší životní podmínky než v dnešním přetechnizovaném světě. Myslivecké sdružení fungovalo samostatně až do roku 1979, kdy pak došlo ke sloučení s obcemi Slavkov a Horní Němčí. Toto vydrželo až do roku 1992, kdy došlo k opětovnému rozdělení na samostatné   honitby. Myslivecký spolek   má nyní 22 členů, většinou rodinných pokračovatelů mysliveckého cechu po svých rodičích a prarodičích. S vývojem zemědělské techniky se začíná vytrácet z honitby drobná zvěř a do popředí jde zvěř spárkatá   srnčí a hlavně černá. V chovu srnčí zvěře dosahujeme velmi dobrých výsledků, jak na udržování normovaných stavů, tak i kvality medailových trofejí.  První divočák byl v naší honitbě uloven v roce 1992 mysliveckým hospodářem. Po roce 2000 dochází v naší honitbě   ke zlepšování životního prostředí, hlavně vysazováním lesíků a větrolamů.  Jenomže nastal další velký problém, na který drobná zvěř   začala doplácet. Se spuštěním bioplynové stanice 2011 v Agro Okluky se zvýšily plochy pěstování kukuřice. Tím nastal velký problém pro drobnou zvěř, kterou likviduje zvěř škodná a černá.  V roce 2015 došlo k přejmenování mysliveckého sdružení na myslivecký spolek. V našem spolku máme na dobré úrovni mysliveckou kynologii. V roce 2005 se zde   pořádal memoriál Františka Housky, nejvyšší klubová soutěž českých fousků (naše národní plemeno).  V roce 2013 jsme   pořádali memoriál Richarda Knolla naši nejvyšší národní soutěž ohařů. Všichni naši kynologové se aktivně podílejí na vyhánění zvěře z vojtěšek při sečení. Obec v rámci pozemkových úprav ve spolupráci s pozemkovým úřadem vybudovala v trati Padělky vodní nádrž o celkové výměře cca 3,5 ha, z toho je 1,7 ha vodní plochy. Toto je velký příslib k chovu vodní zvěře, hlavně divokých kachen, což bude v budoucnu dobré vyžití pro členy spolku.

Mobilní
Rozhlas

Nová virtuální
prohlídka obce


Kalendář akcí

DNES
24. 4.
Svoz plastů
27. 4.
4. 5.
5. 5.
6. 5.
Tvoření v knihovně ke Dni matek
6. 5.
Den matek ve farnosti

Počasí v Dolním Němčí


Obec Dolní Němčí

Nivnická 82
687 62 Dolní Němčí, Zlínský kraj

tel.: 572 648 721
e-mail: sekretariat@dolni-nemci.cz

Úřední hodiny:
pondělí 8.00–11.15, 12.45–17.00 hod
středa 8.00–11.15, 12.45–15.45 hod


Všechna práva vyhrazena – 2024 – www.dolni-nemci.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK