Myslivecký spolek LANKA Dolní Němčí z.s.

IMGP5175

V roce 1948 došlo k založení mysliveckého sdružení, které hospodařilo na honební ploše cca 860 ha tak, jak je tomu doposud. Počet členů se pohyboval kolem 10. V poválečné době se tady nevyskytovala žádná černá zvěř a srnčí zvěře bylo také velmi málo. Zato drobné zvěře, jak zajíců, tak koroptví byly velmi vysoké stavy, a to díky tomu, že zemědělství nebylo na takové úrovni jako dnes. Vesměs všichni byli drobní zemědělci a zvěř měla daleko lepší životní podmínky než v dnešním přetechnizovaném světě. Myslivecké sdružení fungovalo samostatně až do roku 1979, kdy pak došlo ke sloučení s obcemi Slavkov a Horní Němčí. Toto vydrželo až do roku 1992, kdy došlo k opětovnému rozdělení na samostatné   honitby. Myslivecký spolek   má nyní 22 členů, většinou rodinných pokračovatelů mysliveckého cechu po svých rodičích a prarodičích. S vývojem zemědělské techniky se začíná vytrácet z honitby drobná zvěř a do popředí jde zvěř spárkatá   srnčí a hlavně černá. V chovu srnčí zvěře dosahujeme velmi dobrých výsledků, jak na udržování normovaných stavů, tak i kvality medailových trofejí.  První divočák byl v naší honitbě uloven v roce 1992 mysliveckým hospodářem. Po roce 2000 dochází v naší honitbě   ke zlepšování životního prostředí, hlavně vysazováním lesíků a větrolamů.  Jenomže nastal další velký problém, na který drobná zvěř   začala doplácet. Se spuštěním bioplynové stanice 2011 v Agro Okluky se zvýšily plochy pěstování kukuřice. Tím nastal velký problém pro drobnou zvěř, kterou likviduje zvěř škodná a černá.  V roce 2015 došlo k přejmenování mysliveckého sdružení na myslivecký spolek. V našem spolku máme na dobré úrovni mysliveckou kynologii. V roce 2005 se zde   pořádal memoriál Františka Housky, nejvyšší klubová soutěž českých fousků (naše národní plemeno).  V roce 2013 jsme   pořádali memoriál Richarda Knolla naši nejvyšší národní soutěž ohařů. Všichni naši kynologové se aktivně podílejí na vyhánění zvěře z vojtěšek při sečení. Obec v rámci pozemkových úprav ve spolupráci s pozemkovým úřadem vybudovala v trati Padělky vodní nádrž o celkové výměře cca 3,5 ha, z toho je 1,7 ha vodní plochy. Toto je velký příslib k chovu vodní zvěře, hlavně divokých kachen, což bude v budoucnu dobré vyžití pro členy spolku.

Kalendář akcí

20. 10.
22. 10.
Svoz plastů
24. 10.
31. 10.
Lampionový průvod
31. 10.
9. 11.
Poslední leč
16. 11.
Divadlo „Zelňačka“

Počasí v Dolním Němčí


Obec Dolní Němčí

Nivnická 82
687 62 Dolní Němčí, Zlínský kraj

tel.: 572 648 721, 572 648 449
fax: 572 648 709
e-mail: sekretariat@dolni-nemci.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa
7:00-11:30, 12:30-16:00 hod


Všechna práva vyhrazena – 2019 – www.dolni-nemci.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK