Obec Dolní Němčí: Tel.: 572 648 721; 572 648 449 Fax: 572 648 709 | E-mail: sekretariat@dolni-nemci.cz | Úřední hodiny: pondělí, středa 7.00-11.30, 12.30-16.00 hod


Rozcestník


Obecní úřad Zastupitelstvo obce Obecní zpravodaj Letecké snímky
Zákon
č. 106/1999 Sb.
Úřední deska Obecně závazné vyhlášky Symboly obce
Historie obce Kronika obce ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mateřská škola
Územní plán obce
Dolní Němčí
Povodňový plán obce
Dolní Němčí
Hřbitov Formuláře ke staženíÚzemní plán Dolní Němčí


Projekt „Územní plánu Dolní Němčí", registrační číslo projektu CZ.1.06/5.3.00/17.08540, byl financován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.3 – Modernizace a rozvoj systému tvorby územních politik, aktivita 5.3b) – podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území (další informace naleznete na http://www.strukturalni-fondy.cz/iop).

Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 18. 3. 2013 byla obci Dolní Němčí přidělena dotace ve výši 401.000,- Kč, z toho 340.850,- Kč činí dotace ze strukturálních fondů ERDF, 60.150,- Kč činí dotace ze státního rozpočtu.Kalendář akcí

<
>

Počasí v Dolním Němčí