SDH Dolní Němčí

IMGP5202b

Hasičský sbor byl v obci založen v roce 1908 z důvodu častých požárů. Z dochovaných dokladů se dozvídáme, že v roce 1893 shořelo a bylo poničeno 41 domů a stavení. O 2 roky později vyhořela celá Kostelní ulice i se školou. Situace v obci byla velmi tíživá a trvalo ještě 13 let, než byl založen hasičský sbor. Na jaře roku 1908 z podnětu pokrokového učitele Ludvíka Lukáše dochází ke svolání valné hromady. Zakládající členové hasičského sboru:

 1.    Ludvík Lukáš
 2.    Cyril Zimčík
 3.    Antonín Zimčík
 4.    Štěpán Kadlček
 5.    Cyril Zimčík
 6.    Josef Hubálek
 7.    Josef Polášek
 8.    Jan Zimčík
 9.    Josef Ježek
 10.    Josef Pitner
 11.    František Šohaj
 12.    Štěpán Bahulík
 13.    Jan Kolísek
 14.    Filip Válek
 15.    Josef Pěrka
 16.    Josef Bršlica
 17.    Matěj Kadlček
 18.    Štěpán Cmol
 19.    Jan Polášek
 20.    Jan Stojaspal

Necelých 7 let poctivé práce přerušil sarajevský atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda. V první polovině mobilizace bylo odvedeno všech 20 členů hasičského sboru a jeho činnost byla přerušena. Po válce byla činnost sboru obnovena, ale přelom k činorodé práci byl až v roce 1923 zvolením nového výboru.

 1.       Starosta – Jan Růžička
 2.       místostarosta – František Šohaj
 3.       náčelník – František Trtek
 4.       první podnáčelník – Jan Bršlica
 5.       druhý podnáčelník – Metoděj Zimčík
 6.       jednatel – Josef Rychlík
 7.       pokladník – Metoděj Zimčík
 8.       zbrojíř – Martin Kočí

V době 2. světové války byla činnost omezena jen na službu požární. Bylo zakázáno svolání hasičů sirénou, nosit slavnostní stejnokroj a spolkové odznaky. Aby byla uchována úroda na poli, bylo nařízeno konat žňové hlídky. Tento stav trval až do konce války. V lednu 1947 zemřel bratr Jan Růžička a starostou sboru se stal Ladislav Dítko, náčelníkem František Kadlček a jednatelem František Daněk. V roce 1961 nastala další generační výměna a byl zvolen nový výbor v čele se starostou Františkem Umlaufem a velitelem Františkem Světinským. Začala výstavba nové zbrojnice v akci Z, která byla dokončena v roce 1963. Po dohodě vedení obce a sboru bylo dáno do užívání mateřské školce 1. patro a suterén po dobu 4 let. Následně se to protáhlo až do 80. let a po Sametové revoluci zde byl obchod a až roku 2001, po dlouhých 38 letech, přešla budova do plného užívání hasičského sboru. Po materiální stránce se podařilo postupně doplňovat novou techniku: Cisternu AS16 (Erena) s kompletním vybavením a v roce 1966 Praga V3S cisterna a V3S skříň. V roce 1974 GAZ M-461 a následně Škoda 706 kropička, která sloužila až do roku 2014, kdy bylo zakoupeno zásahové vozidlo DAF. V roce 2008 jsme zakoupili Ford Transit, který vyměnil Pragu V3S.

Začátkem 80. let byl v čele sboru František Šrámek a velitel Jaroslav Kadlček. Po náhlém úmrtí pana Šrámka byla v roce 1993 do vedení zvolena dvojce starosta Milan Růžička a velitel Josef Neuman. V roce 1995 po určité stagnaci, kdy se členská základna zúžila na pouhých 13 členů, začíná nastupovat nová generace. Do vedení sboru byl zvolen starosta Antonín Kadlček a velitel František Stloukal, který se velkou měrou podílel na rozšíření a činnosti sboru v novodobé porevoluční éře. Po náboru nových členů v roce 1996 a 1997 byl zvolen nový výbor ve složení:

 1.      starosta – Emil Hajdůch
 2.      velitel – František Stloukal 
 3.      jednatel – František Neděla
 4.      preventista – Jaroslav Kadlček
 5.      pokladní – Josef Kočí
 6.      strojník – Antonín Zetka

V roce 2005 byli do výboru začleněni noví členové a výbor pracoval ve složení – Emil Hajdůch, František Stloukal, Zdeněk Fibichr, Radek Hnilička, Jaroslav Kadlček, František Neděla, Pavel Kočí a František Šrámek ml. V roce 2012 vyměnil ve funkci velitele sboru nemocného Františka Stloukala Jan Hájíček a v roce 2017 se stal velitelem Pavel Kočí.

Na konci 60. let byl založen oddíl mladých požárníků pod vedením Františka Haly. Později jej převzal Antonín Kadlček a na konci 70. let se dostavily i úspěchy v podobě 3 účastí na krajských kolech Hry plamen s nejlepším umístěním na 4. místě v roce 1980 v Bohdalově. Od roku 1988 se naše mužské družstvo pravidelně zúčastňuje závodů Velké ceny okresu Uherské Hradiště. Od roku 2000 jsme začali pořádat jeden ze závodů Velké ceny, který jsme pořádali 10 let. Na začátku nového tisíciletí se krátce zapojily do soutěže i naše ženy.

Na poli kulturním a společenském jsme začali v roce 1997 pořádat „rodinné výlety“, kde jsou pro naše děti přichystány soutěže a různé hry. Od roku 1998 uctíváme památku našeho patrona sv. Floriána mší svatou v našem kostele a od roku 2000 jezdíme na hasičskou pouť na svatý Hostýnek. V roce 2003 jsme zakoupili a vysvětili v místním kostele nový prapor, který nám doposud scházel. Dále spolupořádáme u hasičky dětský den a exkurzi dětí z mateřské školy. V roce 2001 byla navázána družební spolupráce s nedalekou slovenskou obcí Bošáca, která zdárně pokračuje i v dnešních dnech. Hlavní měrou se na tom podílel z našeho sboru František Stloukal a z Bošáce Štefan Benko.

V roce 1997 jsme pomáhali při povodních, které postihly celou Moravu. Jednotka byla nasazena v Uherském Ostrohu, kde se dvěma čerpadly nepřetržitě čerpala voda v době od 14. 7. do 20. 7. 1997. 21. 7. byla 3 čerpadla nasazena v Uherském Hradišti, 25. 7. se čerpala voda u nás v ulici Rybníky a v areálu firmy Baťa. 31. 7. – 2. 8. byla 3 čerpadla na čističce odpadních vod v Ostrožské Nové Vsi. V době od 14. 7. do 8. 8. jsme rozváželi pitnou vodu, kterou jsme vozili z Uherského Brodu lidem až před dům. V průměru se vozily 4 cisterny denně. V roce 2007 jsme zasahovali i u velkého požáru pneumatik v Uherském Brodě. V roce 2010 se uskutečnil technický zásah na osobní vozidlo, požár byl zlikvidován hasícími přístroji za účasti dvou členů. V srpnu 2014 byl vyhlášen poplach požáru strniště v Dolním Němčí, kterého se zúčastnilo osm členů. V listopadu téhož roku byl proveden zásah při požáru komínu na rodinném domě v Dolním Němčí. V roce 2016 byl vyhlášen poplach hašení požáru mrvy u křižovatky na Vlčnov, zúčastnily se ho tři sbory z okolních vesnic. V září 2016 byl ostrý výjezd k havárii lehkého letounu nad obcí Dolní Němčí. Další výjezd tento měsíc byl k hašení požáru odpadních nádob v ulici Školní. V únoru 2017 hasili hasiči požár u firmy Formika v Dolním Němčí. V červenci bylo provedeno dvoje hašení strniště v obci Suchá Loz, kterého se účastnilo sedm členů a strniště v obci Dolní Němčí za účasti deseti členů. V roce 2018 byl rozsáhlý požár v průmyslové zóně v Nivnici, kterého se náš sbor taky zúčastnil. Na podzim 2018 pomáhal sbor při záchraně pacienta zaklíněného ve svém domě při převozu do nemocnice.

Mobilní
Rozhlas

Nová virtuální
prohlídka obce


Kalendář akcí

21. 5.
22. 5.
Svoz plastů
25. 5.
1. 6.
7. 6.
12. 6.
Sběrný dvůr 8-11h
13. 6.
Zasedání Zastupitelstva obce Dolní Němčí

Počasí v Dolním Němčí


Obec Dolní Němčí

Nivnická 82
687 62 Dolní Němčí, Zlínský kraj

tel.: 572 648 721
e-mail: sekretariat@dolni-nemci.cz

Úřední hodiny:
pondělí 8.00–11.15, 12.45–17.00 hod
středa 8.00–11.15, 12.45–15.45 hod


Všechna práva vyhrazena – 2024 – www.dolni-nemci.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK | Parker