Obec Dolní Němčí: Tel.: 572 648 721; 572 648 449 Fax: 572 648 709 | E-mail: sekretariat@dolni-nemci.cz | Úřední hodiny: pondělí, středa 7.00-11.30, 12.30-16.00 hod


Rozcestník

Spolky a sdružení:


Žádáme zástupce spolků a sdružení, aby se snažili průběžně aktualizovat informace na těchto stránkách. Novinky a připomínky zasílejte přímo na adresu webmastera.
Myslivecký spolek LANKA, z.s. - www.myslivost.cz/mslanka


Myslivecké sdružení Lanka Dolní Němčí bylo založeno v roce 1998. Předtím bylo myslivecké sdružení sloučeno se sousedními obcemi Horní Němčí a Slavkov. Myslivecké sdružení (MS) má 25 členů. Honitba MS představuje 830 ha vlastní honitby a 140 ha pronajaté honitby od honebního společenstva Vlčnov. V honitbě má MS rozmístněno 7 posedů, 4 centrální krmelce, 15 krmelečků pro zajíce a 20 zásypů pro bažanty. Na každou zimu musí tedy zajistit dostatek krmiva jak objemového tak jadrného. MS vlastní v katastru obce Dolní Němčí chatu, která je využívána pro různé oslavy a na které ve spolupráci se svazem rybářů pořádá dětský den. Dále pak vlastní dochovnu s voliérou, kde každý rok chová kachny a občas i bažanty. v minulosti se MS zabývalo i chovem divokých králíků, od kterého však po zazvěření honitby upustili. Hlavní zvěří v honitbě je zajíc, srnčí, bažant a koroptev. Někteří členové mysliveckého sdružení se aktivně věnují myslivecké kynologii, v níž dosahují dobrých výsledků jak na zkouškách, tak na výstavách. Myslivci kynologové se věnují i vyhánění zvěře při sečení pícnin, aby nedocházelo k jejímu úhynu při těchto polních pracích. Rovněž tak se myslivci věnují zlepšování přirozených podmínek pro chov zvěře, o čem svědčí výsadba 3 ha lesa v roce 2000.

Výroční členská schůze 2012

Tak jako každý rok, tak i v roce 2012 se konala výroční členská schůze MS Lanka Dolní Němčí. Schůze se uskutečnila 10. 3. 2012 od 15:00 hod na chatě mysliveckého sdružení. Kromě členů MS byli na schůzi pozváni i představitelé obce Dolní Němčí starosta Ing. František Hajdůch a místostarosta Ing. Miroslav Kadlček, dále zástupce Honebního společenství Lanka Dolní Němčí pan Josef Tinka. Obsahem této schůze bylo přednesení hodnotících zpráv za rok 2011, přijetí adepta za nového člena MS Lanka, diskuse a závěr. Své zprávy přednesli předseda MS Lanka, hospodář, finanční hospodář, předseda návrhové komise a předseda revizní komise. Poté se hlasovalo o přijetí pana Radka Dufky za nového člena MS Lanka, který byl po řádném hlasování jednomyslně přijat. Do následující diskuse se zapojili i představitelé obce a honebního společenství. Po ukončení schůze bylo připraveno pohoštění a následovala volná zábava…

Zkoušky z myslivosti

Dne 17.3.2012 se již podruhé konaly v Kulturním domě v Dolním Němčí Zkoušky z myslivosti. Začátek zkoušek byl stanoven na 8:30 hod. Zkoušky zahájil proslovem předseda OMS pan Karel Blahušek, který popřál uchazečům hodně štěstí k úspěšnému zvládnutí zkoušek. Tu pravou atmosféru doplnili troubením 4 trubači na lesní rohy. Zkoušky byly tímto zahájeny.
Ke zkouškám bylo přihlášeno 39 uchazečů, bohužel dva se nedostavili. 37 uchazečů bylo při zkoušení rozděleno do dvou senátů. Zkoušky nejsou ničím jednoduchým, uchazeči musí složit ústní zkoušky ze 7 předmětů – Myslivecká osvěta, Myslivost a legislativa, Myslivecká zoologie, Péče o zvěř a její chov, Myslivecká kynologie a nemoci zvěře, Lovecké zbraně a střelivo, Lov zvěře.
O tom, jak jsou zkoušky složité svědčí i fakt, že 2 uchazeči nezvládli jeden předmět. Ve 13:00 hod byly zkoušky ukončeny předáním vysvědčení úspěšným myslivcům.


Zkoušky z myslivosti - 17.3.2012Kalendář akcí

<
>

Počasí v Dolním Němčí