Zákon č. 106/1999 Sb.

 

1. Oficiální název

Obec Dolní Němčí

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Dolní Němčí je územním samosprávným celkem, který se řídí Ústavou České republiky a zákonem 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Je právnickou osobou s právní subjektivitou, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 

3. Organizační struktura

Starosta obce: Ing. František Hajdůch
tel.: 572 648 709, starosta@dolni-nemci.cz

Místostarosta: Ing. Dušan Kubeš
tel.: 572 648 449, mistostarosta@dolni-nemci.cz

Hlavní účetní a fakturace: Ing. Božena Juřenčáková
tel.: 572 648 721, ucto@dolni-nemci.cz 

Matrika: Františka Tinková
tel.: 572 648 721, matrika@dolni-nemci.cz

Hospodářsko-správní úsek, sekretariát: Jana Kadlčková
tel.: 572 648 721, sekretariat@dolni-nemci.cz 

Ekonomicko-hospodářský pracovník:  Jana Salátová
tel: 572 648 721, penzion@dolni-nemci.cz 

Správa majetku: Ing. David Růžička
tel. 572 648 721, majetek@dolni-nemci.cz


  
Zastupitelstvo obce

Starosta obce: Ing. František Hajdůch
Místostarosta obce: Ing. Dušan Kubeš

Členové rady obce: Ing. František HajdůchIng. Dušan KubešMgr. Ľubica JežkováIng. Michal ŠimčíkIng. Milan Zelinka

Další členové ZO: Mgr. Pavlína Bobčíková, Marián Cmol, Veronika Dufková, Mgr. Veronika Ježková, Mgr. Martina Kulíková, Ing. Tomáš Stojaspal, Ing. Vladimír Stojaspal, Mgr. Ivana Tálská, Zbyněk UherIng. arch. Vít Umlauf

 

4. Kontaktní údaje

Nivnická 82, 68762 Dolní Němčí
IČO: 00290904
Číslo účtu: 1543041399/0800
Úřední hodiny: pondělí a středa:  8:00 – 11:15,   12:45 – 15:45 
tel.: +420/ 572 648 721
e-mail: sekretariat@dolni-nemci.cz
ID datové schránky: by7beqv
E-podatelna: podatelna.dolninemci@ub.cz

 

5.Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s., pobočka Hluk
č.ú. 1543041399/0800


6. Identifikační číslo organizace

00290904

 

7. Daňové identifikační číslo

CZ00290904, plátce DPH

 

8. Dokumenty

Usnesení zastupitelstva obce
Program rozvoje obce
Vyhlášky, nařízení, směrnice
Závěrečný účet a Rozpočet

 

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace lze podávat písemně, e-mailem, telefonicky na podatelně obecního úřadu.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Na podatelně Obecního úřadu v Dolním Němčí

 

11. Opravné prostředky

Odvolání podává povinný písemnou formou na adresu obecního úřadu ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

 

12. Formuláře

Tištěné formuláře jsou k dispozici na Obecním úřadu.

 

13. Postupy pro řešení životních situací

Postupy pro řešení životních situací

 

14. Nejdůležitější předpisy

podle kterých jednají a rozhodují orgány obce, které stanovují právo žádat informace a které upravují práva občanů ve vztahu k orgánům obce:
Obecně závazné vyhlášky – k nahlédnutí na www.dolni-nemci.cz a na podatelně OÚ
Zákony ČR - k nahlédnutí na stránkách MV www.mvcr.cz a na podatelně OÚ

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací (DOCX)

 

16. Licenční smlouvy nejsou poskytovány

 

17. Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2021 (PDF)
Výroční zpráva 2020 (PDF)
Výroční zpráva 2019 (PDF)
Výroční zpráva 2018 (PDF)
Výroční zpráva 2017 (PDF)
Výroční zpráva 2016 (PDF)
Výroční zpráva 2015 (PDF)
Výroční zpráva 2014 (PDF)
Výroční zpráva 2013 (PDF)
Výroční zpráva 2012 (PDF)
Výroční zpráva 2011 (PDF)

Mobilní
Rozhlas

Nová virtuální
prohlídka obce


Kalendář akcí

27. 6.
13. 7.
17. 7.
Svoz plastů
17. 7.
Sběrný dvůr 8-11h
28. 7.
Pouť ke sv. Anně
28. 7.
Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině
3. 8.
Štrúčkobraní

Počasí v Dolním Němčí


Obec Dolní Němčí

Nivnická 82
687 62 Dolní Němčí, Zlínský kraj

tel.: 572 648 721
e-mail: sekretariat@dolni-nemci.cz

Úřední hodiny:
pondělí 8.00–11.15, 12.45–17.00 hod
středa 8.00–11.15, 12.45–15.45 hod


Všechna práva vyhrazena – 2024 – www.dolni-nemci.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK | Parker