Obec Dolní Němčí: Tel.: 572 648 721; 572 648 449 Fax: 572 648 709 | E-mail: sekretariat@dolni-nemci.cz | Úřední hodiny: pondělí, středa 7.00-11.30, 12.30-16.00 hod


Rozcestník


Obecní úřad Zastupitelstvo obce Obecní zpravodaj Letecké snímky
Zákon
č. 106/1999 Sb.
Úřední deska Obecně závazné vyhlášky Symboly obce
Historie obce Kronika obce ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mateřská škola
Územní plán obce
Dolní Němčí
Povodňový plán obce
Dolní Němčí
Hřbitov Formuláře ke staženíInformace dle zákona č. 106/1999 Sb.


1. Oficiální název

Obec Dolní Němčí

2. Důvod a způsob založení

Obec Dolní Němčí je územním samosprávným celkem, který se řídí Ústavou České republiky a zákonem 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Je právnickou osobou s právní subjektivitou, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 

3. Organizační struktura

Starosta obce: Ing. František Hajdůch
tel.: 572 648 709, starosta@dolni-nemci.cz
Místostarosta: Josef Tinka
tel.: 572 648 449, mistostarosta@dolni-nemci.cz
Hlavní účetní a fakturace: Ing. Božena Juřenčáková
tel.: 572 648 721, ucto@dolni-nemci.cz
Matrika: Františka Tinková
tel.: 572 648 721, matrika@dolni-nemci.cz
Hospodářsko- správní úsek, sekretariát: Jana Kadlčková
tel.: 572 648 721, sekretariat@dolni-nemci.cz
Ekonomicko-hospodářský pracovník:  Jana Salátová
tel: 572 648 721, penzion@dolni-nemci.cz
 
Zastupitelstvo obce

Starosta obce: Ing. František Hajdůch
Místostarosta obce: Josef Tinka

Členové rady obce: Ing. František Hajdůch, Josef Tinka, Zdeněk Kadlček,
Ing. Dušan Kubeš, Jarmila Vlková

Další členové zastupitelstva obce:
Mgr. Pavlína Bobčíková,
Marián Cmol,
Jana Fibichrová,
Mgr. Ľubica Ježková,
Ing. Martin Matuš,
Ing. Vladimír Stojaspal,
Bc. Michal Šimčík,
Zbyněk Uher,
Ing. arch. Vít Umlauf,
Ing. Milan Zelinka

 

4. Kontaktní údaje

Nivnická 82, 68762 Dolní Němčí
IČO: 00290904
Číslo účtu: 1543041399/0800
Úřední hodiny: pondělí a středa 7:00 - 16:00
tel.: +420/ 572 648 721 , 572 648 449
tel./fax.: 572 648 709
e-mail: sekretariat@dolni-nemci.cz
ID datové schránky: by7beqv
E-podatelna: podatelna.dolninemci@ub.cz

 

5.Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s., pobočka Hluk
č.ú. 1543041399/0800


6. Identifikační číslo organizace

00290904

 

7. Daňové identifikační číslo

CZ00290904, plátce DPH

 

8. Dokumenty

Usnesení zastupitelstva obce:

Aktuální usnesení naleznete zde

Plán rozvoje obce:
Dokument Ms Word ke stažení - aktualizace 3/2012

Vyhlášky, nařízení, směrnice:
Nařízení obce č. 1/2015
OZV č. 01/2010 o místních poplatcích
OZV č. 02/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 03/2010 požární řád obce; Příloha č. 1 k OZV č. 03/2010
OZV č. 02/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Závěrečný účet
Rozpočet

 

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace lze podávat písemně, e-mailem, telefonicky na podatelně obecního úřadu.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Na podatelně Obecního úřadu v Dolním Němčí

 

11. Opravné prostředky

Odvolání podává povinný písemnou formou na adresu obecního úřadu ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

 

12. Formuláře

Tištěné formuláře jsou k dispozici na Obecním úřadu.

 

13. Postupy pro řešení životních situací

Postupy pro řešení životních situací

 

14. Nejdůležitější předpisy,

podle kterých jednají a rozhodují orgány obce, které stanovují právo žádat informace a které upravují práva občanů ve vztahu k orgánům obce:
Obecně závazné vyhlášky – k nahlédnutí na www.dolni-nemci.cz a na podatelně OÚ
Zákony ČR - k nahlédnutí na stránkách MV www.mvcr.cz a na podatelně OÚ

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací (docx)


16. Licenční smlouvy nejsou poskytovány

 

17. Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2018 (pdf)

Výroční zpráva 2017 (pdf)

Výroční zpráva 2016 (pdf)

Výroční zpráva 2015 (pdf)

Výroční zpráva 2014 (pdf)

Výroční zpráva 2013 (pdf)

Výroční zpráva 2012 (pdf)

Výroční zpráva 2011 (pdf)

nahoru

Kalendář akcí

<
>

Počasí v Dolním Němčí